Krea Media – Strateginen suunnittelu ja monikanavaisuuden hallinta, 10 op - COM4LH101