Markkinoinnin ja viestinnän ajankohtaisia suuntauksia, 5 op - COM4HM005