Luovan suunnittelun ja tuotannon johtaminen, 10 op - COM4HM004