Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen, osa 2, 2 op - COM1TN010B