Krea Creative - Luova suunnittelutyö, 5 op - CAM3LH101C