Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus, 5 op - CAM3LH101A