Kulttuurin tuntemusta liike-elämän tarpeisiin, 3 op - BUS8LH114