Kiinteistöjohtamisen ja isännöinnin perusteet, 5 op - BUS8LH111