Sisäinen laskenta ja raportointi, 10 op - BUS3PO304