Verotus ja tilinpäätössuunnittelu, 10 op - BUS3PO303