Liiketoimintaprosessien mallintaminen ja ohjaaminen, 5 op - BUS2VM201