Yrityksen toiminta ja prosessit, 10 op - BUS1LS302