Kirjanpito-ohjelman käyttö ja tilinpäätöksen laatiminen, 3 op - ACC8LS060