Talouden automaatio ja robotiikka, 5 op - ACC8LH104