Tilintarkastuksen käytännön toteutus, 5 op - ACC4LH104B