Hyvä tilintarkastustapa ja tarkastusmetodit, 5 op - ACC4LH104A