Operatiivinen johdon laskentatoimi, 5 op - ACC4LH101B